Đóng

Ngày nay, với tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng diễn biến trầm trọng, các yêu cầu xả thải nước thải ngày càng khắt khe hơn. Do đó, bể tự hoại 2 ngăn, 3 ngăn không thể đáp ứng chất lượng nước đầu ra đạt theo tiêu chuẩn xả thải hiện hành.
Hãy cùng xem sự khác biệt giữa bể tự hoại 2 ngăn, 3 ngăn (chúng tôi gọi chung là Bể tự hoại) và bể New Biotank (chúng tôi gọi chung là Bể tự hoại cải tiến).

compare

Như vậy có thể thấy rằng bể tự hoại cải tiến New Biotank có nhiều ưu điểm vượt trội hơn rất nhiều so với bể tự hoại truyền thống, đặc biệt trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn xả thải hiện hành ngày nay, đảm bảo vệ sinh môi trường và phát triển bền vững.

Vậy, giải pháp nào cho các công trình đã xây dựng bể tự hoại truyền thống và muốn cải thiện nâng cấp lên bể tự hoại cải tiến New Biotank. Hãy cùng tham khảo tài liệu tiếng Anh sau do chúng tôi biên soạn: Các phương pháp xây mới/ cải tạo hệ thống xử lý nước thải

Bài viết liên quan