Đóng
hoithao_mtr_t32017_1

Xử lý Nito và Phốt Phát trong nước thải đô thị

Xử lý Nitơ và Phốt Phát trong nước thải đô thị   Ngày 30/3/2017, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo chuyên đề “Xử lý Nitơ, Phốt pho trong nước thải đô thị ở Việt Nam – Các thách thức và giải pháp”. Hội thảo […]

27/08/2018