Đóng
sds

Phương pháp xây mới/cải tạo hệ thống XLNT

Đứng trước thực trạng bể tự hoại kiểu cũ đã không còn đáp ứng được chức năng xử lý, chúng tôi đã đề xuất các kịch bản hướng đến cải tạo hoặc xây mới hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (XLNT SH). Tài […]

18/06/2018

sdsd

Tại sao bể tự hoại kiểu cũ không còn hiệu quả?

Ngày nay, với tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng diễn biến trầm trọng, các yêu cầu xả thải nước thải ngày càng khắt khe hơn. Do đó, bể tự hoại 2 ngăn, 3 ngăn không thể đáp ứng chất lượng nước đầu ra […]

18/06/2018

7

Mô hình hệ thống XLNT New Biotank

Hãy cùng theo dõi cấu tạo hệ thống xử lý New Biotank. Từ cấu tạo như trên, nước thải được xử lý theo nguyên lý như sau: Ngăn kị khí 1 Nước thải từ nhà vệ sinh và nhà bếp chảy vào ngăn này sẽ […]

12/06/2018

6

Quá trình vận chuyển, lắp đặt New Biotank

Hãy cùng xem công tác di chuyển, cẩu nâng hạ và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt New Biotank. Toàn bộ quy trình được thực hiện và điều phối bởi đội ngũ kỹ sư của chúng tôi.

12/06/2018

xuly

Quy trình xử lý nước thải

Nước có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống quan trọng với cuộc sống của chúng ta. Nhưng, sau khi sử dụng nếu không xử lý chúng sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường sống. Sau đây là đoạn phim nói về quá trình […]

11/06/2018