Đóng

Hãy cùng theo dõi cấu tạo hệ thống xử lý New Biotank.

Từ cấu tạo như trên, nước thải được xử lý theo nguyên lý như sau:

Ngăn kị khí 1
Nước thải từ nhà vệ sinh và nhà bếp chảy vào ngăn này sẽ phân chia thành lớp chất lỏng và lớp cặn lắng. Các giá thể góp phần tăng diện tích tiếp xúc giữa vi sinh vật (VSV) kị khí và nước thải, hỗ trợ quá trình phân hủy sinh học diễn ra hiệu quả. Quá trình xử lý trong ngăn này được gọi là quá trình lọc sinh học bằng giá thể cố định.

Ngăn kị khí 2
Quá trình tương tự như ở ngăn kị khí 1. Sự lặp lại này tạo điều kiện hoạt động toàn diện cho các VSV kị khí, góp phần gia tăng hiệu quả cho khả năng xử lý nước thải, đặc biệt là quá trình khử nitrat.

Ngăn hiếu khí
Tại ngăn này, các điều kiện tối ưu cho quá trình nitrat hóa được cung cấp nhằm hỗ trợ VSV hiếu khí thực hiện quá trình phân hủy sinh học, thông qua việc cấp oxy bằng máy thổi khí. Quá trình xử lý trong ngăn này được gọi là quá trình lọc sinh học bằng giá thể lơ lửng.

Ngăn lắng
Nước sau khi trải qua quá trình lắng sẽ được chuyển đến ngăn khử trùng.
Bùn lắng sẽ được tuần hoàn lại ngăn kị khí 1 như một nguồn bổ sung dinh dưỡng và hoàn thiện quá trình khử nitrat tại ngăn 1.

Ngăn khử trùng
Tại ngăn này, nước thải sẽ được khử trùng, sau đó được dẫn ra ngoài.

Bài viết liên quan