Đóng

Tại Việt Nam, chúng tôi đã thực hiện các dự án cung cấp hệ thống khử trùng bằng phương pháp phun châm dung dịch chlor tại các nhà máy Nhiệt điện theo danh sách dưới đây.

Với bề dày kinh nghiệm lắp đặt và vận hành, chúng tôi có đủ năng lực để tư vấn và thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng.

Project List

Bài viết liên quan